×

ul. Szopena 59/2

35-055 Rzeszów

Mapa dojazdu

Godziny pracy:

Pn-pt 9:00-17:00

Badanie zdolności kredytowej

Odpowiedzialne pożyczanie i kredytowanie

Zdolność kredytowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Od jej zbadania powinno się zacząć, rozważając decyzję o ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

katarzyna michalska kredyty rzeszow

Jakie czynniki mają wpływ na poziom zdolności kredytowej?

Badanie zdolności jest etapem dokonywanym przed zawarciem umowy. Jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na banki w stosunku do potencjalnego kredytobiorcy, dlatego nie można tego etapu pominąć. Podstawowym narzędziem do liczenia zdolności kredytowej są kalkulatory bankowe. Każdy bank wylicza zdolność według swoich indeksów, stąd wyniki tej analizy mogą się od siebie różnić między bankami. Przede wszystkim badany jest poziom wydatków i dochodów gospodarstwa domowego. Są to wyliczenia w dużym stopniu uproszczone, gdyż sytuacja wnioskodawców badana jest na moment ubiegania się o kredyt, a trudno prognozować, jaka będzie w przyszłości. Zdolność kredytowa nie jest wielkością stałą. Może co jakiś czas się zmieniać, dlatego ważne jest (zwłaszcza jeśli była badana dużo wcześniej), aby przed przystąpieniem do składania wniosku została ponownie zaktualizowana.

Zdolność kredytowa nie jest jedyną wytyczną przy podejmowaniu przez bank decyzji kredytowej. Można posiadać wystarczającą zdolność kredytową, a nie otrzymać kredytu. Bank podejmuje decyzję o zawarciu umowy na podstawie określonej wiedzy dotyczącej sytuacji, prawnej i faktycznej wnioskodawcy. Dokonuje analizy nie tylko ilościowej, lecz także jakościowej. Co za tym idzie, na zdolność kredytową wpływa wiele czynników m.in.: ilość osób w gospodarstwie domowym, poziom jego wydatków, wiek, płeć wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, źródła i poziom dochodów, wysokość wkładu własnego i kredytu, okres i cel kredytowania, formuła rat, historia kredytowa, zobowiązania finansowe.

Swoją pracę z klientami zaczynam od badania zdolności kredytowej w wielu bankach. Im bardziej precyzyjne otrzymam od Państwa informacje wymagane do zbadania zdolności kredytowej, tym dokładniej mogę ją wyliczyć. Często informacje podawane przez klientów na początku, podczas pierwszej rozmowy, różnią się od tych, które są później przedstawiane w postaci konkretnych dokumentów np.: pojawiają się różnice w wysokości wynagrodzenia, formie czy okresie zatrudnienia. Niejednokrotnie pojawiają się informacje, o których nie było wspomniane na początku np.: że osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim czy posiada pożyczkę zakładową, jest poręczycielem lub współwnioskodawcą innego kredytu, itp.

Błędne lub niepełne podanie informacje skutkować może niepoprawnym wyliczeniem zdolności kredytowej, co w konsekwencji może rzutować na jej obniżenie, ograniczając tym samym ofertę bankową, bądź zupełnie wykluczając możliwość ubiegania się o kredyt w danym momencie. Ryzyko banku jest niższe, jeśli bank pozna swego kredytobiorcę zanim udzieli kredytu. Wynikiem tego, przy składaniu wniosku bank i tak będzie obowiązkowo wymagał podania wielu informacji.
Dlatego też wszelkie pytania, pozornie niezwiązane z tematem, dociekliwość, drobiazgowość, dbanie o szczegóły z mojej strony nie wynikają z prywatnej ciekawości, lecz mają na celu jak najlepiej przygotować klienta do wnioskowania o kredyt hipoteczny.