×

ul. Szopena 59/2

35-055 Rzeszów

Mapa dojazdu

Godziny pracy:

Pn-pt 9:00-17:00

Wybór celu kredytowania

Czym jest kredyt hipoteczny?

Bardzo często kredyt hipoteczny identyfikowany jest z pojęciem kredytu na zakup mieszkania czy budowę domu. Jednak zakres tego terminu jest znacznie szerszy. Każdy kredyt mieszkaniowy czy budowlany jest kredytem hipotecznym, lecz nie każdy kredyt hipoteczny jest kredytem mieszkaniowym czy budowlanym.

katarzyna michalska kredyty rzeszow

Jakie mogą być cele kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka (ograniczone prawo rzeczowe). Hipotekę można ustanowić na:

  1. użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
  2. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
  3. wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Jednym z najczęściej spotykanych celów kredytu hipotecznego jest kredyt na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego. Innym celem może być kredyt na wykończenie nowego mieszkania/domu lub remont już użytkowanego.

Istnieje również możliwość, aby w ramach jednego kredytu hipotecznego połączyć różne cele np.: ubiegać się o kredyt na zakup i wykończenie nowego mieszkania/domu lub kredyt na zakup mieszkania/domu z rynku wtórnego i jego remont. Za pomocą kredytu hipotecznego finansuje się również zakup udziału w nieruchomości.

Chcąc wejść w posiadanie działki można skorzystać z kredytu na zakup działki budowlanej, działki z rozpoczętą budową, działki rolnej, rekreacyjnej. Jest to zdecydowanie tańsza opcja niż wybór kredytu gotówkowego.

Inną grupą celów stanowią cele związane z budowaniem domu. Mogą to być kredyty na budowę domu, począwszy od fundamentów aż po wykończenie. Kiedy inwestycja jest już w trakcie budowy, zakres prac jest na określonym poziomie zaawansowania np.: poziom zerowy, surowy otwarty czy zamknięty, wtedy mówimy o kredytach na dokończenie budowy. Spotykane są też kredyty na wykończenie domu, ogrodzenie, małą architekturę ogrodową, zagospodarowanie działki budowlanej. Natomiast, gdy dom jest już użytkowany, można ubiegać się o kredyt na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę domu. Osoby, które chcą w budowanym domu przeznaczyć część powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej również mogą skorzystać z kredytu hipotecznego. Przebudowa budynku/lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne czy budowa domu całorocznego znajdującego się na działce rekreacyjnej też jest możliwa.

Jeśli mieszkanie/dom/działka/garaż zostały nabyte za gotówkę lub jeśli remont, wykończenie mieszkania czy budowa domu były finansowane z własnych środków, to można starać się o kredyt na refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe. Dotyczy to inwestycji zrealizowanych w ostatnich 12-24 miesiącach. Wymagane tu będzie udokumentowanie poniesionych środków np.: faktury, rachunki czy akt notarialny potwierdzający zakup.

Innym celem może być refinansowanie kredytu hipotecznego, czyli spłata aktualnego kredytu hipotecznego i przeniesienie go do innego banku na zazwyczaj korzystniejszych warunkach.

Posiadając kredyty, pożyczki gotówkowe w innych bankach można dokonać spłaty ich zadłużenia i połączyć je w jeden kredyt dokonując obciążenia nieruchomości hipoteką. Mamy wtedy do czynienia z kredytem konsolidacyjnym zabezpieczonym hipotecznie.

Niektóre banki w swojej ofercie posiadają również produkt określany jako pożyczka hipoteczna. Jest to kredyt zabezpieczony na nieruchomości, ale otrzymane z kredytu środki mogą być przeznaczone na dowolny cel.

Zakres celów jest dość obszerny. Spotyka się też ich łączenie, gdzie przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny można często wnioskować o środki na dowolny cel, opłaty związane z udzielaniem kredytu czy opłaty notariusza. Inne dostępne cele to m.in.:

  • zamiana domu/lokalu;
  • zakup nieruchomości w drodze przetargu czy licytacji komorniczej;
  • zakup garażu, miejsca postojowego;
  • wykup mieszkania komunalnego, zakładowego;
  • przekształcenie lokatorskiego, spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.