×

ul. Szopena 59/2

35-055 Rzeszów

Mapa dojazdu

Godziny pracy:

Pn-pt 9:00-17:00

Profesjonalne przygotowanie dokumentacji

Od czego zacząć?

Różnorodność i ilość dokumentów wymaganych przez bank często może zniechęcać. Współpracując ze mną nie musicie się Państwo tego obawiać. Moja rolą jest również przeprowadzić Państwa przez ten etap, by był jak najbardziej sprawny i najmniej uciążliwy.

katarzyna michalska kredyty rzeszow

Dlaczego bank wymaga tylu dokumentów?

Banki posiadają wykazy dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Każdy bank ma swoje formularze bankowe i swoje listy, dlatego też w niektórych bankach dany dokument będzie wymagany, w innych nie. Poniżej prezentuję, jakie dokumenty najczęściej wymagane są w bankach, natomiast każdemu klientowi zaczynającemu ubiegać się o kredyt, przygotowuję wykaz dokumentów do danego banku związany z jego osobą i celem kredytowania.

Ważne jest, by odpowiednio wcześniej zapoznać się z takim wykazem bądź wykazami, tym bardziej, jeśli wniosek składany jest do więcej niż jednego banku. Kompletowanie dokumentacji jest czasochłonne i warto to dobrze zorganizować. Istotne jest, by dokumenty były uzupełnione czytelnie, bez przekreśleń, starannie, aktualne, oryginalne i zawierały informacje prawdziwe.

Jeśli dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, znacznie przyspiesza to cały proces, ponieważ wszelkie uzupełnienia brakujących dokumentów wydłużają proces, a tym samym wydanie decyzji kredytowej. W trakcie procesu ubiegana się o kredyt, bank w celu podjęcia decyzji może poprosić o dodatkowe informacje czy dokumenty inne niż wymagane standardowo przy składaniu wniosku.

Dokumenty składane przy ubieganiu się o kredyt można podzielić na kilka grup, w ramach których przedstawiam tylko te najczęściej spotykane:

 • formularze bankowe – są to druki bankowe, najczęściej wniosek, załączniki do wniosku takie jak karty informacyjne, karty identyfikacyjne, dokumenty informujące o ryzykach związanych z kredytem hipotecznym;
 • dokumenty osobowe – dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu), umowa potwierdzającą rozdzielność majątkową, dokumenty potwierdzające stan cywilny np.: akt zgonu w przypadku wdowieństwa czy wyrok sądowy orzekający rozwód /separację w przypadku osób rozwiedzionych/w separacji;
 • dokumenty finansowe np.:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na drukach bankowych,
   umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy najmu, dzierżawy
  • historie operacji/wyciągi z rachunków, na które wpływa wynagrodzenie bądź dochody z prowadzonej działalności czy innych źródeł dochodu, mogą być wymagane pełne (wszystkie uznania i obciążenia) lub same wpływy dochodu, za różne okresy: miesiąc, 3 ostatnie miesiące czy wpływy za 12 miesięcy
  • oświadczenia/informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na drukach bankowych
  • Pity 37, 11, 36, 36l, 28, za ubiegły rok bądź 2 lata itp.
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek do zus czy o niezaleganiu z płatnościami podatku do urzędu skarbowego.
  • decyzje o przyznaniu emerytury/renty z ZUS/KRUS czy odcinki przekazu emerytury/renty
 • dokumenty dotyczące nieruchomości związane z celem kredytowania i przedmiotem zabezpieczenia np.: przy budowie domu:
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • projekt budowlany
  • wypis z ewidencji gruntów
  • kopia mapy ewidencyjnej (wyrys)
  • warunki zabudowy
  • plan zagospodarowania terenu
  • dziennik budowy
  • kosztorys na druku bankowym
  • numer Księgi Wieczystej
  • decyzje podziału/scalania działek – jeśli dotyczy
  • dokumenty potwierdzające własność (umowa darowizny, kupna-sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) 
 • czy np.: przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym (jeśli inwestycja podlega pod ustawę o ochronie praw nabywcy):
  • umowa deweloperska z załącznikami lub
  • umowa rezerwacyjna z załącznikami: prospekt informacyjny z uzupełnioną częścią indywidualną, rzut lokalu, harmonogram płatności, standard wykończenia lokalu, wzór umowy deweloperskiej)
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • wypis z ewidencji gruntów
  • kopia z mapy ewidencyjnej (wyrys)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikami

Nie sposób wymienić tu wszystkich rodzajów wymaganych dokumentów. Inne dokumenty będzie musiała przygotować osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się z US w formie ryczałtu, inne osoba osiągająca dochód z tytułu umowy o dzieło czy prowadzenia gospodarstwa rolnego. Inne będą dokumenty składane przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym od osoby fizycznej, inne przy kupowaniu działki.

Banki w swoich wnioskach proszą o podanie wielu informacji od tych bardzo ogólnych tj. adres do korespondencji, miejsce zatrudnienia – do bardzo szczegółowych tj. całkowity staż pracy, okres zamieszkiwania pod podanym adresem czy wartość posiadanego majątku. Uzupełniając takie dokumenty nie zawsze mamy ochotę ujawniać takie dane. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to kredyt na wysokie kwoty, długi okres kredytowania i bank chce dokonać jak najbardziej dokładnej analizy i oszacować poziom ryzyka związany z udzieleniem takiego kredytu. Przedstawiane dane objęte są tajemnicą bankową i mają służyć jedynie na potrzeby czynności wykonywanych przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Moim klientom pomagam przy przygotowywaniu dokumentacji, przygotowuję formularze bankowe i informuję, gdzie uzyskać odpowiednie dokumenty. Przed złożeniem wniosku dokładnie je jeszcze weryfikuję i dopiero wtedy wniosek z załączoną dokumentacją zostaje złożony.